Téléchargez l'UDCPFOH dans votre langue

Παγκόσμια Διακήρυξη για την Καταπολέμηση και την Αποτροπή της Εξαναγκαστικής Συγκομιδής Οργάνων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΠΕΙΔΗ, η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνωρίζει την εγγενή αξιοπρέπεια και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας ως το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο και όλα τα κράτη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν την προώθηση του παγκόσμιου σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και έχουν καταλήξει σε μια κοινή αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την πλήρη υλοποίηση αυτής της δέσμευσης·   ΕΠΕΙΔΗ, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα έχει αναγνωρίσει ότι κάθε Κράτος Μέλος του παρόντος Συμφώνου δεσμεύεται να σέβεται και να εξασφαλίζει για όλα τα άτομα που βρίσκονται εντός της επικράτειάς του και υπό την δικαιοδοσία του την τήρηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους, όπως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης, το δε άτομο που έχει καθήκοντα έναντι άλλων ατόμων και έναντι της κοινότητας στην οποία ανήκει, έχει την ευθύνη για την προώθηση και την τήρηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο αυτό·    ΕΠΕΙΔΗ, λαμβανομένης υπόψη της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Αξιοπρέπεια του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (1997, ETS No. 164) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική σχετικά με τη Μεταμόσχευση Οργάνων και Ιστών Ανθρώπινης Προέλευσης (2002, ETS No. 186)·  ΕΠΕΙΔΗ, η ελεύθερη, εθελοντική και ενημερωμένη συγκατάθεση είναι η προϋπόθεση για την ηθική δωρεά οργάνων και οι διεθνείς ιατρικοί οργανισμοί δηλώνουν ότι οι κρατούμενοι, ως στερούμενοι της ελευθερίας τους, δεν είναι σε θέση να δώσουν ελεύθερη συγκατάθεση και ότι η πρακτική της προμήθειας οργάνων από κρατουμένους αποτελεί παραβίαση των ηθικών κανόνων στην Ιατρική· ΕΠΕΙΔΗ, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στα βασανιστήρια και ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για θέματα βασανιστηρίων και άλλων σκληρών, απάνθρωπων ή εξευτελιστικών πρακτικών ή τιμωριών, έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με τους ισχυρισμούς της συγκομιδής οργάνων από κρατούμενους και κάλεσαν την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να επιτείνει το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών και της διαφάνειας του συστήματος μεταμόσχευσης οργάνων και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για τις καταχρήσεις·   ΕΠΕΙΔΗ, η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δεν κατάφερε να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των οργάνων, όταν ζητήθηκαν σχετικές πληροφορίες από τον Manfred Nowak, πρώην Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα βασανιστηρίων και άλλων σκληρών, απάνθρωπων ή ταπεινωτικών πρακτικών ή τιμωριών·    ΕΠΕΙΔΗ, λαμβανομένου υπόψη ότι σκοπός της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπινων Οργάνων είναι τόσο η πρόληψη και η καταπολέμηση των περιπτώσεων όπου η αφαίρεση πραγματοποιείται χωρίς την ελεύθερη, ενημερωμένη και ρητή συγκατάθεση του ζώντος ή αποθανόντος δότη και σε περίπτωση του αποθανόντος δότη χωρίς την συγκατάθεση που απαιτείται βάσει του εσωτερικού δικαίου, ποινικοποιώντας τέτοιες πράξεις, όσο και η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων καθώς και η διευκόλυνση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων·   ΕΠΕΙΔΗ, το έτος 2019, το China Tribunal, ένα Διεθνές, Ανεξάρτητο Δικαστήριο που εδρεύει στο Λονδίνο, υπό την προεδρία του Sir Geoffrey Nice QC, ο οποίος εργάστηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και ηγήθηκε της δίωξης του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, αποφάσισε ότι η δολοφονία κρατουμένων στην Κίνα για μεταμόσχευση οργάνων είναι συνεχιζόμενη και ότι τα κύρια θύματα περιλαμβάνουν φυλακισμένους ασκούμενους της πνευματικής άσκησης του Φάλουν Γκονγκ και ότι η διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας εναντίον του Φάλουν Γκονγκ και των Ουιγούρων έχει αποδειχθεί πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι για την αποτελεσματική καταπολέμηση και πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με την εξαναγκαστική συγκομιδή οργάνων πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Άρθρο 1 (1) Οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε ζητήματα αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και πρέπει να ενεργούν μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. (2) Ο καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ατομική ασφάλεια.   Άρθρο 2 (1) Ο καθένας δικαιούται να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ορίζονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους, όπως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. (2) Καμία διάκριση δεν θα πρέπει να γίνεται βάσει τoυ πολιτικού, δικαιοδοτικού ή διεθνούς καθεστώτος της επικράτειας ή του κράτους όπου ανήκει ένα άτομο, είτε είναι ανεξάρτητο, έμπιστο, μη αυτοδιοικούμενο ή υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό της κυριαρχίας του.   Άρθρο 3 (1) Ο καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να αλλάζει τη θρησκεία ή την πίστη του και την ελευθερία, είτε ατομικά είτε συλλογικά με άλλους και σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πίστη του σε διδασκαλία, πρακτική, λατρεία και τήρηση κανόνων. (2) Η δολοφονία ευάλωτων κρατουμένων με σκοπό τη συγκομιδή και την πώληση των οργάνων τους για μεταμόσχευση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή που σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεκτή.    Άρθρο 4 Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταπολεμούν και να αποτρέπουν την εξαναγκαστική συγκομιδή οργάνων προβλέποντας την ποινικοποίηση τέτοιων πράξεων και διευκολύνοντας την ποινική δίωξη της εξαναγκαστικής συγκομιδής οργάνων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Άρθρο 5 (1) Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα ώστε να θεσπιστεί ως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο η τελούμενη εκ προθέσεως αφαίρεση ανθρώπινων οργάνων από ζωντανούς ή νεκρούς δότες όταν η αφαίρεση πραγματοποιείται χωρίς την ελεύθερη, ενημερωμένη και ρητή συγκατάθεση του ζώντος ή αποθανόντος δότη και στην περίπτωση αποθανόντος δότη χωρίς την απαιτούμενη από το εθνικό δίκαιο συναίνεση στην αφαίρεση αυτή. (2) Κάθε δότης μοσχεύματος οργάνων πρέπει να παρέχει τη συγκατάθεσή του στη δωρεά γραπτώς. Αυτές οι συγκαταθέσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση από διεθνείς φορείς αρμόδιους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρθρο 6 Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές του εσωτερικού τους δικαίου, για να διασφαλίζουν την αποτελεσματική ποινική έρευνα και δίωξη αδικημάτων με σκοπό την καταπολέμηση και την πρόληψη της εξαναγκαστικής συγκομιδής οργάνων, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Άρθρο 7 Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και περιφερειακά σύμφωνα και κανονισμούς που έχουν υπογραφεί βάσει μιας κοινής ή αμοιβαίας νομοθεσίας και του εσωτερικού τους δικαίου, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με σκοπό τη διενέργεια έρευνας και δίωξης που αφορά ποινικά αδικήματα, με σκοπό την καταπολέμηση και την πρόληψη της εξαναγκαστικής συγκομιδής οργάνων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Άρθρο 8 Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παροτρύνουν την Κίνα να σταματήσει την καταστολή, φυλάκιση και κακομεταχείριση των ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ και οποιωνδήποτε άλλων κρατουμένων συνείδησης, να σταματήσει την εξαναγκαστική συγκομιδή οργάνων όλων των κρατουμένων και να ανοίξει όλα τα κέντρα κράτησης και τα στρατόπεδα για τη διεξαγωγή ελεύθερης και ανεξάρτητης διεθνούς διερεύνησης του εγκλήματος της εξαναγκαστικής συγκομιδής οργάνων.   Άρθρο 9 Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει: (1) να παροτρύνουν τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να αποθαρρύνουν ενεργά τους ασθενείς τους από το να μεταβαίνουν στην Κίνα για χειρουργικές επεμβάσεις μεταμόσχευσης· (2) να παροτρύνουν τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να μην παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα χειρουργικής των μεταμοσχέσεων ούτε να παρέχουν στις χώρες τους τέτοιου είδους εκπαίδευση σε Κινέζους ιατρούς ή σε κινεζικό ιατρικό προσωπικό· (3) να παροτρύνουν ιατρικά περιοδικά να μην προβαίνουν σε δημοσιεύσεις σχετικά με την «Κινεζική εμπειρία» στη Μεταμοσχευτική Ιατρική· (4) να μην εκδίδουν βίζα σε Κινέζους ιατρούς που σκοπεύουν να μεταβούν στο εξωτερικό για να εκπαιδευτούν σε θέματα μεταμόσχευσης ιστών ή οργάνων σώματος · (5) να μην συμμετέχουν σε διεθνή σεμινάρια, συμπόσια ή συνέδρια Κινέζων ιατρών του τομέα της μεταμόσχευσης και της χειρουργικής των μεταμοσχεύσεων. Άρθρο 10 Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να απαγορεύουν την είσοδο σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο είναι γνωστό ότι συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εξαναγκαστική συγκομιδή οργάνων. Άρθρο 11 Κάθε χώρα ή δικαιοδοσία θα πρέπει να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταμόσχευσης για τους ασθενείς, να συλλέγει, αναλύει και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με παρανόμως αποκτηθέντα ανθρώπινα όργανα, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και να παρέχει πληροφορίες για την ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας και των αρμόδιων λειτουργών. Άρθρο 12 Κάθε χώρα ή δικαιοδοσία θα πρέπει να προωθεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με το παράνομο της εξαναγκαστικής συγκομιδής οργάνων. Άρθρο 13 Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης θα πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους, όπως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, ηλικίας, θρησκείας, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, σύνδεσης με εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, κατάστασης υγείας, αναπηρίας ή άλλης κατάστασης. 26 Σεπτεμβρίου 2021