Bli Supporter

Vi välkomnar Dig att formellt bli en enskild medundertecknare, en frivilligorganisation eller en enskild person som stöder den Universella förklaringen. Därigenom godkänner Du formellt detta unika dokument och dess vällovliga nobla uppdrag. Din röst läggs då till ett växande sammanhängande internationellt nätverk av socialt medvetna individer, vars uppdrag är att få slut på brottet plundring av organ i Kina.

Medundertecknare som enskild individ

Genom att bli medundertecknare stöder Du formellt UDCPFOH och samtycker till att ansluta Dig till en växande lista med internationella dignitärer som har undertecknat Förklaringen.

Stödjande frivilligorganisationer

Genom att bli en frivilligorganisation som stöder de personer som presenteras i UDCPFOH samtycker Du till att klart fördöma brottet organplundring å Din organisations vägnar.

Stödpersoner

Vi välkomnar Dig att som individ stödja den Universella förklaringen. Ditt namn läggs då till på den internationella listan med stödpersoner.

* Integritetspolicy: Initiativtagarna till UDCPFOH kommer inte att dela eller sälja Din personliga information till någon tredje part.

* You have to agree to the terms & conditions *【firstname】requied *【lastname】requied *【email】requied *invalid email format *【I am supporting as】requied *【profession】requied *【country】requied