"Tribunalen är säker – enhälligt och säker bortom rimligt tvivel – på att attacker verkligen har riktats mot Falun Gong-utövare och uigurer i Folkrepubliken Kina, med faktisk kännedom om attacken från statliga aktörer i den kinesiska regeringen. Dessa attacker är verkligen statsunderstödda eller statssanktionerade och sker i enlighet med eller befrämjande en statlig politik med som syftar till att begå sådana attacker ...".

Slutsats angående brottslighet; Oberoende tribunal om plundring av organ från samvetsfångar i Kina, 2019