Organisationens struktur

UD Ledningskommitténs struktur

Medicinsk
kommitté

Juridisk
kommitté

Kommittén för
politiska frågor & FN-frågor

Frivilligorganisationer som initierade UDCPFOH

Dessa fem frivilligorganisationer har länge arbetat för att stoppa det kinesiska kommunistpartiets (KKP) plundring av organ och skydda tankefriheten. De har aktivt deltagit i att utreda illdåden genom att organisera internationella symposier, kongressutfrågningar och relevanta människorättsaktiviteter för att dra stor uppmärksamhet till och förmedla oron för KKP:s organplundring. År 2021 bildade de fem organisationerna gemensamt UDCPFOH för att öka sina ansträngningar med att få till stånd ett starkt internationellt samarbete med syfte att stoppa organstölderna.