Lista wspierających

Zapraszamy do formalnego zostania indywidualnym współsygnatariuszem, współsygnatariuszem jako organizacja pozarządowa, lub wspierajcie Państwo Powszechną Deklarację indywidualnie. Robiąc to formalnie wesprą Państwo ten wyjątkowy dokument i jego szlachetną misję. Państwa głos dołączy do rosnącej, spójnej międzynarodowej grupy społecznie świadomych osób, których misją jest położenie kresu zbrodniom przymusowej grabieży narządów w Chinach.

Współsygnatariusz indywidualny

Będąc współsygnatariuszem popieracie Państwo UDCPFOH i zgadzacie się dołączyć do rosnącej listy międzynarodowych dygnitarzy, którzy podpisali Deklarację.

Współsygnatariusz jako organizacja pozarządowa

Będąc współsygnatariuszem, jako organizacja pozarządowa, w imieniu swojej organizacji popieracie Państwo założenia UDCPFOH i wyrażacie zgodę, aby potępić zbrodnie grabieży organów.

Wspierający indywidualnie

Macie Państwo możliwość zostania osobą indywidualnie wspierającą Powszechną Deklarację, co sprawi, że Państwa nazwisko zostanie dodane do międzynarodowej listy wspierających.

* Oświadczenie o prywatności: Inicjatorzy UDCPFOH nie będą udostępniać ani sprzedawać danych osobowych osobom trzecim.

* You have to agree to the terms & conditions *【firstname】requied *【lastname】requied *【email】requied *invalid email format *【I am supporting as】requied *【profession】requied *【country】requied