„Trybunał jest pewien ponad wszelką wątpliwość, że ataki zostały rzeczywiście skierowane przeciwko praktykującym Falun Gong i Ujgurom w ChRL, z rzeczywistą wiedzą o ataku przez podmioty państwowe rządu ChRL. Ataki te są rzeczywiście sponsorowane lub sankcjonowane przez państwo, i na mocy lub w ramach polityki państwa mającej na celu popełnianie takich ataków…”

Wniosek w sprawie zbrodni, Niezależny Trybunał w sprawie Grabieży Organów od Więźniów Sumienia w Chinach, 2019 r.