Struktura organizacyjna

Struktura Komitetu Sterującego UD

Komitet
Lekarski

Komitet
Prawny

Komitet ds.
Polityki i Spraw Zagranicznych

Organizacje pozarządowe inicjujące UDCPFOH

Te pięć organizacji pozarządowych zostało powołanych z misją powstrzymania procederu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) jakim jest przymusowa grabież organów, i ochronie wolności myśli. Organizacje te są aktywnie zaangażowane w badanie tych okrucieństw, organizując międzynarodowe sympozja, przesłuchania w Kongresie i podejmują odpowiednie działania na rzecz praw człowieka, aby zwrócić nań szczególną uwagę i wzbudzić zainteresowanie związane z przymusową grabieżą narządów przez KPCh. W 2021 r. tych pięć organizacji wspólnie wydało UDCPFOH, aby podwoić wysiłki na rzecz silnej międzynarodowej współpracy mającej na celu powstrzymanie przymusowej grabieży narządów.