Liste over støttespillere

Vi ønsker deg velkommen til å formelt bli en med-underskriver som enkeltperson, en NGO- støttespiller eller en individuell støttespiller for Den universelle erklæringen. Ved å gjøre dette, vil du formelt støtte dette unike dokumentet og dets edle oppdrag. Din stemme vil bli med i et voksende, sammenhengende, internasjonalt nettverk av samfunnsbevisste individer med oppdrag å avslutte tvangshøsting av organer i Kina.

Individuell med-undertegner

Ved å bli en med-underskriver godkjenner du formelt UDCPFOH og å delta på den stadig voksende listen med internasjonale personer som har undertegnet deklarasjonen.

NGO-støttespillere

Ved å støtte prinsippene presentert i UDCPFOH samtykker du til å uttrykke en klar fordømmelse av forbrytelsene knyttet til tvungen organhøsting på vegne av organisasjonen din.

Individuelle støttespillere

Vi ønsker deg velkommen til å bli en individuell støttespiller av Den universelle deklarasjonen som vil sikre at navnet ditt blir lagt til den internasjonale støttelisten.

* Personvernerklæring: Initiativtakere av UDCPFOH vil ikke dele eller selge din personlige informasjon til noen tredjepart.

* You have to agree to the terms & conditions *【firstname】requied *【lastname】requied *【email】requied *invalid email format *【I am supporting as】requied *【profession】requied *【country】requied