Tribunalet er sikker på, så sikker at det er utover enhver rimelig tvil, at det har blitt rettet angrep mot Falun Gong-utøvere og uigurer i PRC (People's Republic of China) med faktisk kunnskap om angrepene fra statlige aktører i den kinesiske regjeringen. Disse angrepene er faktisk støttet av staten eller godkjent og i samsvar med eller for å fremme en statlig politikk om å utføre slike angrep ...»

Konklusjon om forbrytelser, uavhengig tribunal for tvungen organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina 2019