Organisasjonsstruktur

UD-komitéens struktur

Medisinsk
Komité

Juridisk
Komité

Komiteen for
Politiske spørsmål og FN-spørsmål

NGOer som startet UDCPFOH

Disse fem ikke-statlige organisasjonene har lenge vært dedikert til å stanse Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) tvungne organhøsting og ivareta tankefrihet. De er aktivt involvert i å etterforske ugjerningen ved å organisere internasjonale symposier, kongresshøringer og relevante menneskerettighetsaktiviteter for å skape betydelig oppmerksomhet og bekymring angående KKP’s tvungne organhøsting. I 2021 har de fem organisasjonene i fellesskap startet UDCPFOH for å doble innsatsen og oppnå et sterkt, internasjonalt samarbeid for å stanse tvungen organhøsting.