Structura Organizatorică

Structura Comitetului Director al UD

Comitetul
Medical

Comitetul
Juridic

Comisia politică & Comitetul ONU de afaceri politice

ONG-uri care au inițiat UDCPFOH

Aceste cinci organizații neguvernamentale s-au dedicat de mult timp opririi recoltării forțate de organe de către Partidul Comunist Chinez (PCC) și protejării libertății de gândire. Acestea s-au implicat activ în investigarea atrocității prin organizarea de simpozioane internaționale, audieri în Congres și activități relevante în domeniul drepturilor omului pentru a atrage atenția și a suscita îngrijorare cu privire la recoltarea forțată de organe de către PCC. În 2021, cele cinci organizații au emis în comun UDCPFOH pentru a-și intensifica eforturile în vederea obținerii unei cooperări internaționale puternice pentru a pune capăt recoltării forțate de organe.